Welkom bij The Fieldwork Company

The Fieldwork Company is gespecialiseerd in dataverzameling binnen ecologisch onderzoek. Van vleermuizen tot marien benthos, en van vegetatiekartering tot de monitoring van faunapassages. Daarnaast verzorgen we de organisatorische, logistieke en personele  kant van (veldwerk)projecten.

Karakteristiek voor the Fieldwork Company is de combinatie van technische en ecologische kennis, welke wordt vertaald naar een praktische aanpak. De inzet van camerasystemen, UAV's (Drone's), geluidsrecorders en dataloggers zorgt voor een state of the art en (kosten)efficiënte werkwijze.

The Fieldwork Company werkt als technische en inhoudelijke dienstverlener voor adviesbureaus, nationale en lokale overheden, terrein beherende organisaties, projectontwikkelaars en (multinationale) ondernemingen.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt U telefonisch of per email contact met ons op nemen. 
 

Actueel

 

3-02-2014 Camera bij nest Zeearend, provincie Flevoland

In navolging van onder meer ‘Volg de Vos’ en ‘Volg de Bever’ wordt door the Fieldwork Company een camera geplaatst bij het nest van een zeearend in Flevoland. Er wordt een live streaming verbinding gerealiseerd, zodat  het verloop van het broedseizoen online te volgen zal zijn. De realisatie van dit project wordt onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van onze mobiele telescopische masten. Deze masten dienen als basis voor het camerasysteem en de communicatie apparatuur. Project in opdracht van Entingfilms en Staatsbosbeheer.

 

15-01-2014 Monitoring zoogdieren Natuurbrug Santpoort, Noord-Holland

Meerdere ecoducten op de Veluwe zijn de afgelopen tijd door ons voorzien van camera’s die zijn voorzien van een camerasysteem met onboard videoanalyse en daaraan gekoppeld bewegingsanalyse. De provincie Noord-Holland heeft ons nu gevraagd om een vergelijkbaar monitoringssysteem te plaatsen bij Natuurbrug Santpoort. Deze natuurbrug vormt de ecopassage tussen de Amsterdamse Waterleiding Duinen en  het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hiermee worden alle bewegingen van middelgrote en grote zoogdieren vastgelegd en zijn vervolgens centraal beschikbaar voor analyse.

 

15-12-2013 Slaapplaatstellingen ganzen Zuidlaardermeer

Het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer is aangewezen als rustgebied voor overwinterende kol- en rietganzen. In opdracht van de provincie Groningen heeft tFC in de winter van 2013 – 2014 een integrale ganzentelling uitgevoerd. Hierbij zijn maandelijks slaapplaatstellingen uitgevoerd, waarbij simultaan op 10 verschillende locaties werd geteld. Het project heeft de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een systeem waarmee aan de hand van camerabeelden vogels kunnen worden geteld. Uit de tellingen komen aanzienlijk grotere aantallen ganzen naar voren dan op voorhand werd verwacht.

 

15-11-2013 Project innovatie monitoring vleermuizen windparken

Bij de ontwikkeling en de bedrijfsvoering van windparken bestaat steeds meer aandacht voor vleermuizen. Vleermuizen kunnen net als vogels slachtoffer worden van windmolens. Door monitoring van vleermuizen kan het aantal slachtoffers gericht worden beperkt. In het kader van het Programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen werkt tFC aan een methode om vleermuizen op (rotor)hoogte te kunnen meten. De innovatie is gebaseerd op akoestische versterking van ultrasone vleermuisgeluiden en zal naar verwachting eind 2014 operationeel zijn.