Wat kan The Fieldwork Company voor u betekenen ?

The Fieldwork Company biedt in het kader van ecologisch onderzoek en monitoring een breed scala aan diensten aan:
 
- Inventarisatie en monitoring
- Technische ondersteuning en coordinatie veldonderzoek
- Ecologische projectbegeleiding
- Marien onderzoek
- Ontwikkelen en plaatsen audiovisuele systemen.
 
 
INVENTARISATIE EN MONITORING 
Wij voeren de inventarisatie en monitoring uit van:
 
- Vleermuizen (incl. autorecording, IR cameratellingen en  inspecties met boomcamera's) 
- Zoogdieren (incl. cameravallen)
- Vogels
- Reptielen en amfibieën
- Vissen (zee- en zoetwater)
- Libellen en vlinders
- Macrofauna (zoetwater)
- Benthos (marien) 
- Vegetatie (incl. airborne vegetatiekartering).
 
Inventarisatie- en monitoringsgegevens worden door ons standaard aangeleverd in een format dat geschikt is voor verdere dataverwerking in bijvoorbeeld GIS of Acces. Data zijn verifieerbaar via beeldmateriaal, geluidsopnames en meetgegevens.  
 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN COÖRDINATIE VELDONDERZOEK
Speciaal voor technisch complexe veldonderzoeken en omvangrijke projecten verzorgen wij de ondersteuning en coördinatie van het veldwerk.
 
ECOLOGISCHE PROJECTBEGELEIDING
Bij de uitvoering van infraprojecten en andere ruimtelijke ingrepen bestaat een wettelijke verplichting om hierbij rekening te houden met beschermde planten en dieren. Tijdens de uitvoering van een project kan deskundige begeleiding noodzakelijk zijn om schade aan flora en fauna te voorkomen of te beperken. Wij bieden een professionele ecologische projectbegeleiding.
 
MARIEN ONDERZOEK 
Marien ecologisch onderzoek vereist grondige kennis van het mariene ecosysteem. Daarnaast is de inzet van specialistische bemonsteringsapparatuur vereist. The Fieldwork Company heeft beiden in huis. 
 
ONTWIKKELEN EN PLAATSEN VAN AUDIOVISUELE SYSTEMEN
'High tech' camera- en geluidsrecordersystemen worden door ons ontwikkeld en geplaatst ten behoeve van:
- monitoring (bijvoorbeeld bij ecoducten en ecopassages)
- wetenschappelijk onderzoek
- realtime online videobeelden voor websites en bezoekerscentra. 
 
The Fieldwork Company biedt in het kader van ecologisch onderzoek en monitoring een breed scala aan diensten aan:
 
- Inventarisatie en monitoring
- Technische ondersteuning en coordinatie veldonderzoek
- Ecologische projectbegeleiding
- Marien onderzoek
- Ontwikkelen en plaatsen audiovisuele systemen.
 
 
INVENTARISATIE EN MONITORING 
Wij voeren de inventarisatie en monitoring uit van:
 
- Vleermuizen (incl. autorecording, IR cameratellingen en  inspecties met boomcamera's) 
- Zoogdieren (incl. cameravallen)
- Vogels
- Reptielen en amfibieën
- Vissen (zee- en zoetwater)
- Libellen en vlinders
- Macrofauna (zoetwater)
- Benthos (marien) 
- Vegetatie (incl. airborne vegetatiekartering).
 
Inventarisatie- en monitoringsgegevens worden door ons standaard aangeleverd in een format dat geschikt is voor verdere dataverwerking in bijvoorbeeld GIS of Acces. Data zijn verifieerbaar via beeldmateriaal, geluidsopnames en meetgegevens.  
 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN COÖRDINATIE VELDONDERZOEK
Speciaal voor technisch complexe veldonderzoeken en omvangrijke projecten verzorgen wij de ondersteuning en coördinatie van het veldwerk.
 
ECOLOGISCHE PROJECTBEGELEIDING
Bij de uitvoering van infraprojecten en andere ruimtelijke ingrepen bestaat een wettelijke verplichting om hierbij rekening te houden met beschermde planten en dieren. Tijdens de uitvoering van een project kan deskundige begeleiding noodzakelijk zijn om schade aan flora en fauna te voorkomen of te beperken. Wij bieden een professionele ecologische projectbegeleiding.
 
MARIEN ONDERZOEK 
Marien ecologisch onderzoek vereist grondige kennis van het mariene ecosysteem. Daarnaast is de inzet van specialistische bemonsteringsapparatuur vereist. The Fieldwork Company heeft beiden in huis. 
 
ONTWIKKELEN EN PLAATSEN VAN AUDIOVISUELE SYSTEMEN
'High tech' camera- en geluidsrecordersystemen worden door ons ontwikkeld en geplaatst ten behoeve van:
- monitoring (bijvoorbeeld bij ecoducten en ecopassages)
- wetenschappelijk onderzoek
- realtime online videobeelden voor websites en bezoekerscentra. 
 

The Fieldwork Company is gespecialiseerd in data verzameling binnen ecologisch onderzoek en biedt  een overzichtelijk pakket aan diensten aan:
 

- Ontwikkeling en verhuur van camera systemen voor ecologisch onderzoek en natuurbeleving
- Inventarisatie en monitoring van diverse soortgroepen
- Coördinatie, uitvoering en technische ondersteuning bij dataverzameling
- Ecologische projectbegeleiding
- Marien (benthisch) onderzoek

 
 
Inventarisatie en monitoring
Wij voeren de inventarisatie en monitoring uit van:
 
- Zoogdieren (incl. cameravallen)
- Vogels
- Reptielen en amfibieën
- Vissen (zee- en zoetwater)
- Libellen en vlinders
- Macrofauna (zoetwater)
- Benthos (marien) 
- Vegetatie (incl. airborne vegetatiekartering).
 
De dataverzameling is evidence based, waardoor de kwaliteit van de verzamelde data inzichtelijk is en data herleidbaar zijn. 
 
Coordinatie, uitvoering en technische ondersteuning bij dataverzameling
Speciaal voor technisch complexe veldonderzoeken en omvangrijke projecten verzorgen wij de ondersteuning en coördinatie van het veldwerk.
 
Ecologische projectbegeleiding
Bij de uitvoering van infraprojecten en andere ruimtelijke ingrepen bestaat een wettelijke verplichting om hierbij rekening te houden met beschermde planten en dieren. Tijdens de uitvoering van een project kan deskundige begeleiding noodzakelijk zijn om schade aan flora en fauna te voorkomen of te beperken. Wij bieden een professionele ecologische projectbegeleiding.
 
Marien (benthos) onderzoek
Marien ecologisch onderzoek vereist grondige kennis van het mariene ecosysteem. Daarnaast is de inzet van specialistische bemonsteringsapparatuur vereist. The Fieldwork Company heeft beiden in huis. 
 
Ontwikkeling en verhuur van diverse audiovisuele systemen ten behoeve van ecologisch onderzoek en natuurbeleving (camera's, geluidsrecorders, etc).
'High tech' camera- en geluidsrecordersystemen worden door ons ontwikkeld en toegepast ten behoeve van:
- Monitoring (bijvoorbeeld bij ecoducten/ecopassages, langdurige monitoringstrajecten, etc)
- Wetenschappelijk onderzoek
- Realtime online videobeelden voor o.a. live streaming op websites, educatieve doeleinden    (bezoekerscentra), etc. 
 

 

- Inventarisatie en monitoring
- Technische ondersteuning en coordinatie veldonderzoek
- Ecologische projectbegeleiding
- Marien onderzoek
- Ontwikkelen en plaatsen audiovisuele systemen.
 
 
INVENTARISATIE EN MONITORING 
Wij voeren de inventarisatie en monitoring uit van:
 
- Vleermuizen (incl. autorecording, IR cameratellingen en  inspecties met boomcamera's) 
- Zoogdieren (incl. cameravallen)
- Vogels
- Reptielen en amfibieën
- Vissen (zee- en zoetwater)
- Libellen en vlinders
- Macrofauna (zoetwater)
- Benthos (marien) 
- Vegetatie (incl. airborne vegetatiekartering).
 
Inventarisatie- en monitoringsgegevens worden door ons standaard aangeleverd in een format dat geschikt is voor verdere dataverwerking in bijvoorbeeld GIS of Acces. Data zijn verifieerbaar via beeldmateriaal, geluidsopnames en meetgegevens.  
 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN COÖRDINATIE VELDONDERZOEK
Speciaal voor technisch complexe veldonderzoeken en omvangrijke projecten verzorgen wij de ondersteuning en coördinatie van het veldwerk.
 
ECOLOGISCHE PROJECTBEGELEIDING
Bij de uitvoering van infraprojecten en andere ruimtelijke ingrepen bestaat een wettelijke verplichting om hierbij rekening te houden met beschermde planten en dieren. Tijdens de uitvoering van een project kan deskundige begeleiding noodzakelijk zijn om schade aan flora en fauna te voorkomen of te beperken. Wij bieden een professionele ecologische projectbegeleiding.
 
MARIEN ONDERZOEK 
Marien ecologisch onderzoek vereist grondige kennis van het mariene ecosysteem. Daarnaast is de inzet van specialistische bemonsteringsapparatuur vereist. The Fieldwork Company heeft beiden in huis. 
 
ONTWIKKELEN EN PLAATSEN VAN AUDIOVISUELE SYSTEMEN
'High tech' camera- en geluidsrecordersystemen worden door ons ontwikkeld en geplaatst ten behoeve van:
- monitoring (bijvoorbeeld bij ecoducten en ecopassages)
- wetenschappelijk onderzoek
- realtime online videobeelden voor websites en bezoekerscentra. 
 

 

- Inventarisatie en monitoring
- Technische ondersteuning en coordinatie veldonderzoek
- Ecologische projectbegeleiding
- Marien onderzoek
- Ontwikkelen en plaatsen audiovisuele systemen.
 
 
INVENTARISATIE EN MONITORING 
Wij voeren de inventarisatie en monitoring uit van:
 
- Vleermuizen (incl. autorecording, IR cameratellingen en  inspecties met boomcamera's) 
- Zoogdieren (incl. cameravallen)
- Vogels
- Reptielen en amfibieën
- Vissen (zee- en zoetwater)
- Libellen en vlinders
- Macrofauna (zoetwater)
- Benthos (marien) 
- Vegetatie (incl. airborne vegetatiekartering).
 
Inventarisatie- en monitoringsgegevens worden door ons standaard aangeleverd in een format dat geschikt is voor verdere dataverwerking in bijvoorbeeld GIS of Acces. Data zijn verifieerbaar via beeldmateriaal, geluidsopnames en meetgegevens.  
 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN COÖRDINATIE VELDONDERZOEK
Speciaal voor technisch complexe veldonderzoeken en omvangrijke projecten verzorgen wij de ondersteuning en coördinatie van het veldwerk.
 
ECOLOGISCHE PROJECTBEGELEIDING
Bij de uitvoering van infraprojecten en andere ruimtelijke ingrepen bestaat een wettelijke verplichting om hierbij rekening te houden met beschermde planten en dieren. Tijdens de uitvoering van een project kan deskundige begeleiding noodzakelijk zijn om schade aan flora en fauna te voorkomen of te beperken. Wij bieden een professionele ecologische projectbegeleiding.
 
MARIEN ONDERZOEK 
Marien ecologisch onderzoek vereist grondige kennis van het mariene ecosysteem. Daarnaast is de inzet van specialistische bemonsteringsapparatuur vereist. The Fieldwork Company heeft beiden in huis. 
 
ONTWIKKELEN EN PLAATSEN VAN AUDIOVISUELE SYSTEMEN
'High tech' camera- en geluidsrecordersystemen worden door ons ontwikkeld en geplaatst ten behoeve van:
- monitoring (bijvoorbeeld bij ecoducten en ecopassages)
- wetenschappelijk onderzoek
- realtime online videobeelden voor websites en bezoekerscentra. 
Actueel

 

3-02-2014 Camera bij nest Zeearend, provincie Flevoland

In navolging van onder meer ‘Volg de Vos’ en ‘Volg de Bever’ wordt door the Fieldwork Company een camera geplaatst bij het nest van een zeearend in Flevoland. Er wordt een live streaming verbinding gerealiseerd, zodat  het verloop van het broedseizoen online te volgen zal zijn. De realisatie van dit project wordt onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van onze mobiele telescopische masten. Deze masten dienen als basis voor het camerasysteem en de communicatie apparatuur. Project in opdracht van Entingfilms en Staatsbosbeheer.

 

15-01-2014 Monitoring zoogdieren Natuurbrug Santpoort, Noord-Holland

Meerdere ecoducten op de Veluwe zijn de afgelopen tijd door ons voorzien van camera’s die zijn voorzien van een camerasysteem met onboard videoanalyse en daaraan gekoppeld bewegingsanalyse. De provincie Noord-Holland heeft ons nu gevraagd om een vergelijkbaar monitoringssysteem te plaatsen bij Natuurbrug Santpoort. Deze natuurbrug vormt de ecopassage tussen de Amsterdamse Waterleiding Duinen en  het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hiermee worden alle bewegingen van middelgrote en grote zoogdieren vastgelegd en zijn vervolgens centraal beschikbaar voor analyse.

 

15-12-2013 Slaapplaatstellingen ganzen Zuidlaardermeer

Het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer is aangewezen als rustgebied voor overwinterende kol- en rietganzen. In opdracht van de provincie Groningen heeft tFC in de winter van 2013 – 2014 een integrale ganzentelling uitgevoerd. Hierbij zijn maandelijks slaapplaatstellingen uitgevoerd, waarbij simultaan op 10 verschillende locaties werd geteld. Het project heeft de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een systeem waarmee aan de hand van camerabeelden vogels kunnen worden geteld. Uit de tellingen komen aanzienlijk grotere aantallen ganzen naar voren dan op voorhand werd verwacht.

 

15-11-2013 Project innovatie monitoring vleermuizen windparken

Bij de ontwikkeling en de bedrijfsvoering van windparken bestaat steeds meer aandacht voor vleermuizen. Vleermuizen kunnen net als vogels slachtoffer worden van windmolens. Door monitoring van vleermuizen kan het aantal slachtoffers gericht worden beperkt. In het kader van het Programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen werkt tFC aan een methode om vleermuizen op (rotor)hoogte te kunnen meten. De innovatie is gebaseerd op akoestische versterking van ultrasone vleermuisgeluiden en zal naar verwachting eind 2014 operationeel zijn.